I Gotlands södra härad

valdes i går riksdagsman i andra kammaren. Dethar sig icke så lätt här, der valkretsen består af icke mindre än 45 socknar, som på andra orter att få en snabb och säker öfverblick öfver valet. Dels genom tele gram, dels genom ilbud i socknarne hafva vi emellertid kännedom om utgången inom 22 socknar och då bland dessa återfinnas de flesta mera betydande, torde man utan risk att misstaga sig kunna säga, att dr A. J. Lyth är återvald. Mothonom hafva nu som vid senaste valtillfälle stått dels domsagans förra ombud hemmanseg. Norr by i Fardhem, dels de frireligiöses kandidat -hemmanseg. Kristoffer Johansson, Enbjenne i Hogrän. Så vidt till vår kunskap kommit, hafva rösterna fallit på följande sätt:

Gotlands Tidning
Fredagen den 5 September 1884
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *