Solljus — Havsbrus — Fågelspel

lyder den lockande rubriken på en smalfilm i färg, inspelad i en miljö av gråbruna, fågelomsvärmade klippor, ett blått hav och en solig himmel ute på Lilla Karlsö under de tre senaste somrarnas fågelhäcknings- och lammlydningsperioder.
Filmen är inspelad av fågelfotograferna Gösta Håkansson och Ragnar Nordström i Visby och textförfattare är hr Arvid Ohlsson i Vallstena.
Det har upplysts oss om att filmupptagningen som omfattar cirka 50 minuters speltid och bl. a. innefattar de mest fulländade bildserier från de branta, klippväggarnas alkfågelhyllor, från den rika fågelhäckningen på hjässan såväl som utmed stränderna, samt dessutom bilder från ”lamblydningen”, ur växtvärlden o. s. v. har bekostats av Svenska Naturskyddsföreningen, under förutsättning att behållningen från visningarna av filmen kommer att avsättas till en fond för skydd åt gotländska lövängar.
Arbetet med denna film har på grund av kriget dragit långt ut på tiden och först under förra sommaren kunde inspelningen slutföras.
Nu ligger emellertid filmen klar och får enligt annons i gårdagens tidning sin premiär här i Visby söndagen den 21 febr. med tvenne föreställningar på Arbetareföreningens lokal, en kl. 6 och en kl. 8 e. m.
Som förspel till Karlsöfilmen visas en kort filmupptagning ur duvhökens liv. Inträdet till föreställningarna är 1 kr. och att tillslutningen av besökare kommer att bli livligt torde man ha skäl att fönvänta.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Med färgfilmare på Lilla Karlsö.

Söderberget med den förkrympta lövskogen.

Den välbyggda och rätt stora motorbåten flyter på en nästan omärklig dyning in mot de lodrätt uppskjutande undervattensreven, som lysa genom klart, ärggrönt vatten, och ögonblicket efter skrapar förstävens köl mot de orubbliga, algerklädda strandklipporna.
Jag sitter längst bak i båten och uppfattar endast som i en dröm allt vad som härefter sker i min närmaste omgivning. Motorn hade visst stannat redan en god stund, innan båten tog land. ”Bopparn” har ställt sig bredbent och manhaftig mitt i båten och håller denna stadigt med en åra mot stranden. Passagerarna har hoppat i land en efter en. Kameror, ryggsäckar och en del andra bylten ligger redan staplat i högar inne på stranden. Men ännu sitter jag kvar och bara stirrar. Först då den bredexlade, för mig då ännu skäligen obekante ”suderguten” lagt ifrån sig åran, ställt sig med ett ben på stenblocket och det andra i båten samt räckt fram sin stadiga näve, vaknar jag ur förtrollningen.
Skall han int i land da ? låter hans lugna men samtidigt något spjuveraktiga stämma. Jag stiger upp, avböjer näven och klättrar med känslan av att begå ett sakrament över relingen, griper ett par kollin och traskar efter de andra upp till de små bodarna under bergväggen. —
Lilla Karlsö var ännu oupptäckt mark för mig denna vackra lördagseftermiddag i början av juni. Och som man möter någonting overkligt, någonting som man måste ha tid på sig för att kunna identifiera och fastställa som en påtaglig realitet hade jag nalkats den till en början liksom ouppnåeliga öklippan.
När den till slut likväl kom helt nära, hade jag blivit liksom förtrollad och stum inför allt det fantastiska som då liksom steg upp ur havet eller fram genom sagornas dunkel. Ja, trots att år gått sedan dess, kan jag ännu inte riktigt helt klargöra för mig själv vilka av öns sagolika stämningsvärden, som just då föreföll mig mest överväldigande. De stolta klippväggarnas monumentala resning över djupen, de höga, underligt skallande trutropen, som ekar så majestätiskt i bergen, eller alkfåglamas tallösa skaror, sittande på klipphyllorna, simmande på de blå vattnen eller svärmande med så besynnerligt hastiga vingrörelser omkring den annalkande båten. — Trutarnas rop ekar allt kraftigare, några får bräka uppe i berget, fågelmassornas vingslag brusar allt häftigare. — Vad var det för ett underligt sagans rike vi hade kommit till, tänkte jag, och steg över tröskeln till den av kvällens och de höga bergens skuggor redan famnade sjöboden.
Nu var det så att det motiv som kommit oss att efter alla förberedande detaljer med landstigningstillstånd, båtlägenhet och dylikt, göra denna resa hit ut till ön, inte bara bottnade i det mänskliga behovet av avkoppling, längtan efter att få leva i skönheten blandvildmarkens blommor och vilda djur o. s. v.
Vi hade åtagit oss uppgiften att tillsammans göra en färgfilm av ön. Vi skulle arbeta och njuta. Vi skulle syssla med fågelgömslen, filmkameror och ljusmätare däruppe i berghålorna och bakom klippblocken. Hela den där första aftonen höll egentligen på att alldeles gå förlorad bara för att vi måste gå igenom alla de förberedande momenten för detta arbete, som skulle ta sin början strax efter soluppgången påföljande morgon. Och snart nog vilade hela det övriga sällskapet, trötta efter dagens mödor därinne på britsarna bland den rika utrustningen.
Ja, det var en underlig sagans ö vi hade kommit till, och jag som dittills inte hade sett någon av Karlsöarna kunde omöjligt förmå mig att gå till vila.
Jag måste faktiskt ut ur boden och speja upp mot den höga, skrovliga klippan som i så majestätiskt formade terrasser lyfte sig mot kvällshimlen bakom bodarna. Alltjämt gormade de högljudda trutarna därborta i berget. Ett stycke längre norrut, där Österbergets väldiga klippvägg speglar sitt skrovliga ansikte i havet, pågår ännu den stora alkfågelsvärmningen. Ingen har sett, att jag lämnat boden, och medan kvällsmörkret faller går jag utmed stranden i sydlig riktning, åt det håll jag vid landstigningen sett att ön verkat mest tillgänglig.

”Bopparn,”.

Jag följer en liten fårstig som går strax ovanför strandgruset, slingrande sig fram mellan berggrundens uppskjutande stenknallar och klippväggens stenras.
Kvällsvinden, som strömmar mot mitt ansikte, känns sval och ren och är fylld av havets dofter. Dyningens dova brus mot stranden ljuder mycket svagt. Jag klättrar over en stängselliknande inrättning, som tydligen användes vid hopdrivningen av de halvvilda fåren, och står snart framför en öppen slätt djupt nere under berget. Det är Söderslätt och härifrån ser jag nu de skarpa ljusblixtarna från fyren borta på ”Storön”, men ”Storöns” egna konturer äro utsuddade. ”Lillöns” södra bergvägg, som jag däremot kan se avteckna sig på min högra sida, synes inte resa sig så brant som österbergets klippor och går nästan i det svaga kvällsljuset alldeles ihop med marken därborta, där slätten plånas ut. Kvällsvinden, som stryker över sluttningen, rasslar som i lövskog och när jag går så långt in mot berget, att jag kan se mot himlen, finner jag att hela bergsidan är kantad med underliga lövträd. Vildvuxna, förkrympta och halvtorra. De växa i skydd av bergsidan och se ut att fylla hela sluttningen med sin trollskog så långt. som hela den stora slätten löper ut mot väster.
Jag har vandrat ett stycke’ utmed i sluttningen och går därunder inne mellan träden för att på grenarnas och bladens silhuetter mot himlen söka utskilja vad det är för träd som växa här utmed bergsidan. Kolossala klippstycken, som isen sprängt loss från de övriga bergkrönen, spärra gång efter annan min väg. Jag snavar över mindre stenblock, kullfallna trädstammar och ovanpå berggrunden löpande trädrötter. Vid en stor ask som jag lyckats identifiera, slår jag mig slutligen ned och plockar fram min pipa. Det jag satt mig på är en stor rot, som löper ut från trädet, och mot dess skrovliga bark knackar jag ur pipan. I detsamma blir det en väldig oro därinne i stubben. Först ett dovt, nervöst buller, som hörs ända ut i roten och så ett par kraftiga väsningar, ej olik dem som en stridslysten huggorm ger ifrån sig, då han reser sitt huvud ur stenröset. En liten stund sitter jag kvar och undrar starkt över, vad det kan vara för besynnerliga ljud, som kommer inifrån själva trädet. Lyser så med en tändsticka och upptäcker ett stort, gapande hål i trädstammen. Då jag släckt tändstickan och försöker titta ned i hålet ser jag tydligt två glödande punkter därnere i mörkret. Så ett nytt väsande och ögonblicket därefter kommer hon farande, slår emot i öppningan,, ramlar ned på marken, springer ett tag och får äntligen luft under vingarna. Förargad över att ha skrämt den ruvande fågeln av redet går jag bort från lövskogen och ut_ över den öppna slätten. Nog borde jag ha kunnat förstå att det var storskrak-honan, som ej tyckte om att bli störd mitt i natten under den pågående ruvvingen.
Nattimmarna gick och jag måste ha promenerat ett rätt långt stycke innan jag åter stod ute vid kusten. Havet var beslöjat av lätta dimmor och luften kändes kall och fuktig. Vipor, skrattmåsar och ett par yrvakna strandskator hade kretsat över mig och ropat. Får, som betat i smärre flockar ute på slätten, hade sprungit sin väg som skuggor och stannat, då de hunnit utom synhåll i mörkret. Det måste vara midnatt nu när jag nått fram till den plats där slätten smalnade av in mot berget och själva kusten åter övergick i terrass- formiga klippor. Den smala strandremsan jag följde under den åter uppstigande bergväggen gick efter en stund på ansenlig höjd över havet, som kluckade och sjöd emot uppskjutande sten-pallar. Ja, det var en underlig ö jag kommit till. Terrassen jag vandrade på i mörkret blev allt smalare, havet sjöd allt häftigare. På andra sidan reste sig åter klippväggen i väldiga formationer, stigen ledde ännu något uppför. En väldig grotta gapade till slut i bergväggen. I fyrljuset från ”Storön” kunde jag svagt urskilja dess av naturen mejslade valv. Dit in i grottan gick jag till slut och ställde mig.
Hur långt in i berget den stora grottan sträckte sig kunde jag inte urskilja i mörkret, men av mina kamraters informationer förstod jag att det måste vara ”Sudervagnshus” jag kommit till — grottan som ligger inom den västra delen av Söderberget.

”Laikarn” framför Österberget.

Fyren, på ”Storön” sänder ut sina ljusknippen över havet. Klippterrassens brant utanför grottan framträder och ljuset bildar en lång brygga på vattnet ända bort till ”Storön”. Gryningen håller dock likväl på att inträda och mot den mulnande himlen, som välver sig över grottöppningen, ser jag en hel skara ”läderläppingar” fladdra ut och in under valvet. Havet börjar brusa allt kraftigare mot pallarna därnere. Regnet har börjat falla. En liten fårflock kommer trampande stigen upp till grottan och fåglarna börja ropa i bergen.
Inne i grottan doftar det av fukt och lagrad fårspillning. Det droppar vatten ur det skrovliga taket, vars väldiga konturer snart kunna skönjas ända in på djupet, där ”läderläppingarna” nu sökt sig längst in i mörkret. När jag stiger ut på branten och tittar ned ser jag de ståtliga trutarna segla över havet. Då går jag den lilla stigen tillbaka under Söderberget och klättrar uppför dess sluttning så fort detta går för sig —upp på öns hjässa för att därifrån få en överblick av ”Lillöns” konturer, vilka efterhand framträda allt tydligare, trots att soluppgången denna morgon synes vara dömd att förblekna bortom ”Storlandets” skymmande molnväggar.
Arvid Ohlsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Jakttiderna i länet.

K. m:ts beslut nu fattat.
Enligt de nu av regeringen utfärdade jaktbestämmelserna för innevarande år är jakt efter hare tillåten i Gotlands län med undantag av Fårön fr. o. m. 1 nov. t. o. m. 31 jan.
Regeringen har bestämt att på Gotland skall tjädern vara fridlyst t. v. under hela året och orrhöna t. v. intill utgången av 1941 samt rapphöns och vaktel med undantag av Fårön 16 november-30 september och på Fårön t. v. under hela året t. v. intill utgången av 1943. Vidare är alfågel t. v. fridlyst under hela året vid Stora och Lilla Karlsö.
K. m :t har bestämt att tiden för jakt efter vanlig räv på Gotland under jaktåret 1 juli 1940-30 juni 1941 skall vara 1 november t. o. m. 28 februari.
K. m :t har bifallit Gotlands skarp-skytte- och jägargille förslag att jakttiden på fasanhöna framflyttas en halv månad och omfattar förra hälften av november, varigenom jakten börjar samtidigt i Stockholms och Gotlands län. Jakttiden för fasanhöna på Gotland med undantag för Fårön har i enlighet härmed bestämts till 1-15 november. Jakttiden för fasantupp har med undantag av Fårön, där jakt på fasan t. v. är förbjuden fastställts till 16 oktober-15 november.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

De ringmärkta fåglarna.

En av hr Gösta Håkansson den 13 juli på Lilla Karlsö ringmärkt gråtrut har enligt ingången rapport påträffats den 30 oktober i Trelleborg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Fridlysningarna.

Räven skyddad under fem år framåt.
Kungörelse om tillfällig fridlysning av ån del djur har nu utfärdats, varigenom en del tillägg och ändringar gjorts i nu gällande bestämmelser.
För Gotlands län är följande att observera:
Hare är fridlyst 1 februari-30, September; på Fårön är jakt efter hare förbjuden även under oktober.
Räv är fridlyst inom länet intill utgången av 1942.
Ekorren är fridlyst under tiden 16 februari-31 oktober.
Tjäder är fridlyst under hela året, likaså ripan, medan jakt efter orrhöna är förbjuden i Gotlands län intill utgången av år 1938.
Rapphöns äro fridlysta i länet 1 januari-30 september samt 1 november-31 december.
Fasanen är fridlyst 1 november-15 oktober.
Grågås, sädgås och fjällgås äro fridlysta. 1 mars-31 augusti.
Ejder är fridlyst 1 januari-31 mars samt 21 april-15 september.
Alfågeln är fridlyst i länet — med undantag av Stora och Lilla Karlsö, vid vilka öar jakt efter alfågel är förbjuden under hela året — 1 februari-31 mars och 21 april-31 augusti.
Ängsknarr (kornknarr) är fridlyst i hela riket under hela året och orre i hela riket till utgången av 1940.
Berguven är fridlyst i vad avser annan mark än kronans 1 mars-31 augusti.
Kungörelsen träder i kraft den 15 juli då den tidigare kungörelsen angående tillfälliga fridlysningstider för vissa djurslag med däri sonare vidtagen ändring skall upphöra att gälla.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Även till Lilla Karlsö

ha nu förbindelserna ordnats, närmast på initiativ av Visby hyrverk, som insatt bilar från Visby i regelbunden trafik till Djupvik, varefter trafiken ut till Lillön uppehälles genom fläckade motorkuttern ”Falken”, som är vederbörligen besiktigad och föres av godkänd förare. Vi hänvisa i detta avseende till den annons som var införd i fredagsnumret.
Till Stora Karlsö har sedan många år regelbundna förbindelser varit ordnade. I stort sett äro ju naturförhållandena likartade på de båda öarna, om man undantar att de Eksta-lantbrukare, som äga Lillön fortfarande använda ön som betesmark åt sina utegångsfår. Fågellivet är också här rikligt och naturligtvis är all skottlossning och äggplockning förbjuden. Lilla Karlsö är också mera outforskad, men enligt uppgift kommer ön i sommar bli föremål för en vetenskaplig undersökning, som bl. a. kommer att inriktas på en del gamla gravplatser, som finnas där.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Carl Fries studerar fågellivet på Karlsö.

Nyutnämde chefen för Skansens biologiska avdelning, intendenten Alarik Behms efterträdare, fil. mag. Carl Fries, skicklig fågelkännare och inom parentes redaktör för Svenska Turistföreningens årsskrift, har sedan pingst vistats på Karlsö i sällskap med hr C. Ryberg, Stockholm, landets främste expert på färgfotografering. Ett urval av de färgfotografier, som därvid tagits på ort och ställe, kommer att ingå i mag. Fries stora verk om Sveriges natur, som väntas föreligga färdigt inom fem år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125

En verklig lustresa

hade Ångfartygsaktiebolaget Gotland i går anordnat med det nya m/f »Gotland» för ett 70-tal inbjudna, utgörande representanter för myndigheter och ämbetsverk, för olika stater och kårer, för organisationer på handelns och jordbrukets områden, för pressen m. fl. Färden gynnades av det utomordentliga vädret med brännande sol och så gott som vindstilla och detta tillsammans med arrangemangen ombord på det nya imponerande fartyget gjorde resan till en liter upplevelse för deltagarna.
»Gotland» avgick från hamnen härstädes kl. 11 f. m. och stävade söderut längs kusten. När fartyget kommit i gång, finge de närvarande tillfälle att göra en rundvandring ombord, varvid bolagets chef, konsul Carl E. Ekman, m. fl. tjänstgjorde som ciceroner. Fartyget blev vederbörligen beundrat från maskinrummets djup till salongernas elegans. Och när man hunnit till höjden av Gnisvärd, bänkade man sig efter rundvandringen i den vackra matsalen, där lunchborden stodo dukade. Medan måltiden intogs, drog Västergarnsholm loeh så småningom Lilla Karlsö förbi utanför, medan skymtade gotländska kusten skymtade om babord.
Vid lunchbordet hälsades gästerna av konsul Carl E. Ekman i ett tal, vari han uttryckte sig glädje över den utveckling av det gotländska näringslivet, som kunnat göra, att rederiet ansett det nödvändigt att anskaffa det nya »Gotland» och därmed gå över till en ny klass av fartyg. I första rummet är det turisttrafiken, som skapat förutsättningen härför, ty under de tre månader på året, som denna trafik pågår, år det nödvändigt att i konkurrensen ha stora och vackra båtar. Den regelbundna trafiken får därmed också fördelen av denna standard och dagliga förbindelser, som eljest icke skulle kunnat upprätthållas. Detta slag av samarbete mellan ett land och ett rederi har upptagits på andra håll — turisttrafiken till Öland har anknutits till Sveabolaget och estländarna ha i år skaffat sig en ny bättre båt för förbindelserna på Stockholm. Turisttrafiken ger dock Gotland 2 ½ .milj. kr. om året i kontanta pengar. När »Thjelvar» inköptes år 1876 — bolaget hade förut »Visby» och »Gotland» — bar sig denna båt icke, utan måste tidvis användas för annan trafik och det var t. o. m. tal om, att den måst säljas. Nu står Thjelvar längst ned på skalan av bolagets båtar. Talaren uttryckte förhoppningen, att »Gotland» måtte hävda sin plats i den oerhörda konkurrensen — det gäller att man måste stå i täten för att ej sacka. efter — och att den måtte visa sig hava kommit i rätt tid. Han hälsade så ännu en gång gästerna välkomna.
I ett nytt anförande framförde konsul Ekman ett tack till dem, som medverkat vid båtens utrustning, särskilt i konstnärligt avseende, varvid han särskilt erinrade om fru. Augusta Skårman och artisten David Ahlqvist, och vidare till med. dr Kurt Bergström, som givit anvisningar för sjukhyttens inredning.
Gästernas tack framfördes av överste C. G. D. Hamilton, som hade gjort den erfarenheten att kuststäderdernas invånare ha tillägnat sig vidare vyer än befolkningen inne i landet. Det sammanhänger med sjöfarten och deras intresse är också knutet till denna. Stapelavlöpningarna bli därför stora händelser. När Gotlandsbolaget nu anskaffat detta fartyg, som i storlek och skönhet överträffar alla föregående, så uttrycka vi den önskan, att det måtte tjäna länge och uppfylla alla de förhoppningar, som äro knutna till detsamma. Med välgångsönskningarna för det nya fartyget förband han också ett tack till Inlagd från dagens gäster.
»Gotland» hade na hunnit att gå ett helt varv kring Lilla Karlsö och satte därefter kurs mot Stora Rarlsö, som också rundades. Passagerarna fingo därför ett utsökt tillfälle att beskåda Karlsöarnas märkliga silhu, etter på nära håll, ett skådespel värt att njuta av i den vackra sommardagen. Från Stora Karlsö sattes så kanon norrut mot Visby, medan de ombordvarande njöto av solgasset på däcket, och kl. 4 var Gotland åter hemma efter en resa, som för passagerarna varit utsökt angenäm i alla hänseenden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Lilla Karlsö

har nog för mången legat som en otillgänglig ö, som det icke varit så lätt att komma till som till Stara Karlsö med dess namera välordnade kommunikationer. Lilla Karlsö är ju något mer än hälften så stor som Storön, eller 139 har mot Storöns 235, men den är em man mätt rätt 4 meter högre — med sitt höjdkummel på 60 mieterspunkten — än Stora Karlsö, som bara är 56. Men Lill-ön har även den en hel del sevärdheter, såsom fågellivet först och främst — inte så rikt som på Storön men vackert nog — grottor och naturformationer och en intressant ock vacker flora. Lill-ön har emellertid varit mera otillgänglig och det kan ha varit ganska svårt att komma i land där även om man fått ägarres, hrr Axel Pettersson, Konrad Olofsson och Emil Jakobsson, tillstånd att gå i land. Dessa tre ha emellertid nu tänkt, att på grund av det intresse som särskilt en del skolresegrupper synas visa ö ordna mera regelbundna turer. För den skull skola också bryggförhållandena på ön rättas till och goda båtar användas. Meningen är att det tokall bli turer från såväl Klintehamn som Djupvik, från vilken sistnämda plats färden ut till Lill-ön endast tar omkring 20 minuter.
Tillsammans med pedagogikens målsmän på Gotland hade pressen pingstdagen tillfälle att rekreera sig med en tur till Lilla Karlsö i ägarnes sällskap, och särskilt för den som icke tidigare haft tillfälle besöka Lill-ön var dagen synnerligen
intressant. Vädrat var också så vackert att en motorbåtstur runt ön gav tillfälle till ett beseende även från sjön av öns vackra grottformationer. Tördar och en nyfiken kut följde oss delvis på färden.
På hemfärden hade källarmästare Olle Hansson passat på att invitara sällskapet till sitt pensionat Sandhamn, som ligger omkring halv-
vägs mellan Djupvik och Klintehamn, nybyggt i fjol och med en särdeles vacker utsikt över havet och Karlsöarna. Nedanför pensionatet breder en stor vacker strandäng ut sig och där nedanför ligger en lockande sandstrand.
Här undfägnades gästerna med en förträfflig middag, sam väl berättigar en rekommendation till vägfarande att tala till här då man blir bad- och mathungrig. Bostadsmöjligheterna äro ännu icke så stora men även den detaljen skall ordnas till kommande år. Och efter ett par angenäma timmar på Sandhamn rullar bussen åter mot Visby efter en angenäm dag i gotländsk natur och bland gästfria gotlänningar.
J—y.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 11 aug.
Sommarfest anordnar om söndag Eksta-Sproge S. L. U.-avdelning vid det natursköna Djupvik, en av sydvästra Gotlands härligaste bad- och champingplatser. Som talare komma distriktsordf. hr G. Bendelin, Östergarn, och astronom G. Gradelius, Lärbro, att medverka. Det blir dessutom underhållningsmusik av Ekstatrion samt sång, servering m. m. Dessutom komma motorbåtsturer att anordnas till Lilla Karlsö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184