Visningarna av Karlsöfilmen fortsattas.

Man hoppas på mera medel till ängsfonden.
Visningarna av den utomordentligt vackra färgfilmen från L:a Karlsö som under sommarmånaderna legat nere, kommer nu att återupptagas och startar lördagen den 25 dennes med en föreställning som .börjar kl. 6,30 e. m. i biograflokalen i Tingstäde.
Det har under sommarens lopp hopats anbud å visningar från många olika platser på Gotland och även på fastlandet, men stiftelsens funktionärer har beslutat att i första hand visa filmen på de större platser här på Gotland som man under den korta tiden i våras icke hann med att besöka. Man torde senare så långt tiden det medger försöka att visa den i alla de socknar där intresse för saken förefinnes och bristen på el-kraft, eller lokalfrågan ej lägger oöverstigliga hinder i vägen.
Som bekant tillfaller nämligen behållningen från visningarna den gotländska naturskyddsfonden som bildades i våras och vars främsta uppgift är att verka för de gotländska lövängarnas bevarande. De hopsamlade fondmedlen belöpa sig nu på 1,200 kr. — en ringa summa i förhållande till arbetsuppgiften. Man hoppas därför, att denna skall mångdubblas. Som tidigare framhållits torde filmen även som skolfilm ha en stor och vacker uppgift att fylla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *