Född

En son.
Annie o. Kurt Radhe.
f. Dahlbäck. e
Lidingö den 28 jan. 1943.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Hur blir vädret?

Blidväder.
Utsikter: God till styv bris, i natt ökande till kultje, i dag uppehållsväder, senare åter regn, blidväder.
Barometer i dag kl. 13 i Visby 757 mm.
Stormvarning har utfärdats för efterhand styv kultje.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Röda Kvarn

Mordet på Jultomten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Idrott och sport.

VIF-protesten har avdömts.
Ingen åtgärd från fotbollförbundetssida.

Gotlands Fotbollförbund hade i går kväll sammanträde för att behandla den protest som avgivits av Visby IF med anledning av vissa förhållanden. under den senaste matchen OthemVIF. Protesten avsåg närmast den omständigheten att domaren låtit Othem ställa upp och börja matchen med endast åtta man, men dessutom påtalades också en del andra fel som domaren skulle ha låtit komma sig till last.
Innan förbundsstyrelsen tog ställning till ärendet konfererade man med experter i Stockholm, bl. a. Axel Berggvist i Sv. Fotbollförbundets domar-kommitté, för att efterhöra hur praxis brukar vara i dylika fall. Man fick ett bestämt avrådande att godkänna protesten, eftersom det i reglerna inte finns någon uttalad bestämmelse om det minimiantal spelare som får förekomma i en match. Att gränsen skall gå vid minst 9 man är en rent praktisk åtgärd som kommit till för att uppnå sportslig rättvisa.
Den gotländska förbundsstyrelsen beslöt därför också att lämna VIF:s protest utan åtgärd och matchresultatet 2-2 står alltså fast.
TvG:s mästerskap i friidrott ha nu avslutats och tävlingarna gåvo till resultat att Curt Hansson segrade med 51 poäng före huvudkonkurrenten Eric Magnusson, som nådde 39 poäng. Magnusson vann såväl 100 som 200 och 400 m. medan Hansson vann spjut, längd och höjd samt fick andraplaceringar i fyra andra grenar. 1,500 och 3,000 m. vanns av H. Nilsson och Lars Ödfjäll blev segrare i handgranatkastning, kula och diskus.

Damtävlingar i Levide.
Ny rekordnotering i kula.

Levide Idrottsförening arrangerade i söndags damidrottstävlingar i allmän idrott. Trots att det regnade hela söndagen var det cirka 4-6 startande i varje gren. Brita Wiederkrantz, Gute, som hade en verklig glansdag, vann samtliga fem grenar och fick nytt gotlandsrekord i kula.
Tävlingarna började med löpning 100 meter, där Brita Wiederkrantz vann med tiden 14,0. Tvåa blev Maj-Britt Pettersson, VIF, med samma tid. Endast några decimeter skilde de båda löparna i mål. I kulstötning blev det nytt gotlandsrekord av Wiederkrantz, Gute, med 8,89. Hon ökade på rekordet med hela 36 cm. Tvåa blev Barbro Johannesson, AIK, med 8,33 m., före Kerstin Samuelsson, Bro, som stötte 7,83 m. Längdhoppet vanns ganska överraskande av Brita Wiederkrantz, Gute, med goda 4,75 m. Rekordinnehavarinnan Maj-Britt Pettersson, VIF, som inte fick ansatsen att stämma, blev tvåa med 4,64 m. Trea blev Gunvor Samuelsson, Bro, med 4,42 m. Även slungbollen ,vanns av Wiederkrantz, Gute, med 36,58 m., före Barbro Johannisson, AIK, som kastade 34,43 m. Trea Gunvor Samuelsson, Bro, med 34,25 m. Sista grenen, höjdhoppet, vanns även av Wiederkrantz, Gute, som hoppade 1,25 m. Gunvor Samuelsson, Bro, blev tvåa med samma höjd. Endast ett omhopp avgjorde segern till Wiederkrantz fördel. Tredjeplaceringen fick Kerstin Samuelsson, Bro, som klarade 1,20 m.
Efter tävlingarna förrättades prisutdelning i folkskolan. Till sist utbringades ett fyrfaldigt leve för de tävlande och den svenska idrotten.

Hägg tävlar på Stadion 10 okt.
Stockholm. (TT.) Hägg kommer att ställa upp på Stadion den 10 oktober i ett uppvisningslopp på 1,000 meter. Av nettot går 30 procent till idrottsgården i Vålådalen.
Arrangemanget äger rum i samband med Stockholmsloppet o. fotbollsmatchen Djurgården-Gävle. Dessutom blir det ett starkt fält på 1,500 meter med bl. a. Arne Andersson, Ronneby-Andersson och Liljekvist på startlinjen.

Orientering i Rone.
Rone G. o. I. K. anordnar orienteringslöpning på söndag. Samling vid Gerethe kl. 1 e. m. Kartor tillhandahålles vid starten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Hansa

Livet måste levas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Födelsedagshyllningar.

På sin sjuttioårsdag i dag har lantbrukaren C. P. Jakobsson, Bjärs i Guldrupe, blivit föremål för hjärtliga hyllningar från olika håll, vilka inleddes redan kl. 4 i morse, då grannarna infunno sig för att gratulera och överlämnade därvid bl a en fåtölj som gåva. Sedan kom pastoratskyrkorådet med kyrkoherde Beijer i spetsen, som förärade jubilaren ett bokverk, och vidare kommo representanter för olika nämnder, som överlämnade en skrivstol och en blomsteruppsats, och från övriga vänner inom socknen fick han mottaga en skrivbordsuppsats och en brevvåg m m. Släktingar gratulerade med en golvlampa, blomkorg m m., och sist men icke sämst märktes från Centralkassans lokalavdelning ett cigarrskrin fyllt med cigarrer. Utom presenter och en mängd blommor kom även en rik skörd av telegrafiska lyckönskningar sjuttioåringen till del under dagens lopp. I eftermiddag har han inbjudit ett 70-tal gäster till supé i sitt hem.

Lantbrukaren Edvin Pettersson, Norrbys i Othem, fyller i dag de femtio åren, och blev med anledning därav hjärtligt hyllad redan vid halv 5-tiden i morse, då grannar uppvaktade med en gåva, bestående av en väggklocka samt en blomsterkorg, vidare fick han från en trotjänare mottaga en reservoirpenna och blommor, från familjen ett skrivställ av marmor och under dagen ha ytterligare lyckönskningar nått honom från skilda håll. På eftermiddagen hade han inbjudit ett 50-tal vänner till samkväm.

Lantbrukaren Thure Lönngren, Lundbjers i Lummelunda, har på sin femtioårsdag i dag fått röna många bevis på aktning och vänskap. Redan vid halv 5-tiden i morse saluterades jubilaren med 50 skott av representanter för sockenborna, som därjämte överlämnade en väggpendyl och en blomsterkorg samt textad adress, från mejeristyrelsen fick femtioåringen genom disponent Persson mottaga en bordspebdyl samt textad adress, från släktingar bl a en golvlampa m fl presenter, och förutom blomsterns mängd och presenter från enskilda vänner har ett flertal telegram ingått till jubilaren, som i afton ger middag i sitt hem för ett 100-tal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Bröllop

I lördags sammanvigdes i Bromma kyrka löjtnanten i Gotlands infanteriregementes reserv Lars Krister Sundquist och fröken Maj Britt Lilliér, dotter till kapten Hugo Lilliér och hans maka, född Thorén. Vigselförrättare var stabspastor Einar Ihrmark. Violinsolo utfördes före och efter vigseln av fru Hedvig Söderlind. Kyrkomarskalkar voro löjtnant Sture Tranér, civilekonom Bengt Dahlin och aspirant Hans Lilliér samt uppvaktande tärna fröken Birgitta Wahlgren. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem i Ålsten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Dödsfall Ida Pettersson

Vår kära maka, moder och farmoder Ida Pettersson avled stilla i dag i sitt 69:de levnadsår. Innerligt sörjd och saknad.
Haga, Visborgs slätt den 29 januari 1943.
JOHN PETTERSSON
Barn och Barnbarn

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225