Bröllop

I lördags sammanvigdes i Bromma kyrka löjtnanten i Gotlands infanteriregementes reserv Lars Krister Sundquist och fröken Maj Britt Lilliér, dotter till kapten Hugo Lilliér och hans maka, född Thorén. Vigselförrättare var stabspastor Einar Ihrmark. Violinsolo utfördes före och efter vigseln av fru Hedvig Söderlind. Kyrkomarskalkar voro löjtnant Sture Tranér, civilekonom Bengt Dahlin och aspirant Hans Lilliér samt uppvaktande tärna fröken Birgitta Wahlgren. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem i Ålsten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *