Födelsedagshyllningar.

På sin sjuttioårsdag i dag har lantbrukaren C. P. Jakobsson, Bjärs i Guldrupe, blivit föremål för hjärtliga hyllningar från olika håll, vilka inleddes redan kl. 4 i morse, då grannarna infunno sig för att gratulera och överlämnade därvid bl a en fåtölj som gåva. Sedan kom pastoratskyrkorådet med kyrkoherde Beijer i spetsen, som förärade jubilaren ett bokverk, och vidare kommo representanter för olika nämnder, som överlämnade en skrivstol och en blomsteruppsats, och från övriga vänner inom socknen fick han mottaga en skrivbordsuppsats och en brevvåg m m. Släktingar gratulerade med en golvlampa, blomkorg m m., och sist men icke sämst märktes från Centralkassans lokalavdelning ett cigarrskrin fyllt med cigarrer. Utom presenter och en mängd blommor kom även en rik skörd av telegrafiska lyckönskningar sjuttioåringen till del under dagens lopp. I eftermiddag har han inbjudit ett 70-tal gäster till supé i sitt hem.

Lantbrukaren Edvin Pettersson, Norrbys i Othem, fyller i dag de femtio åren, och blev med anledning därav hjärtligt hyllad redan vid halv 5-tiden i morse, då grannar uppvaktade med en gåva, bestående av en väggklocka samt en blomsterkorg, vidare fick han från en trotjänare mottaga en reservoirpenna och blommor, från familjen ett skrivställ av marmor och under dagen ha ytterligare lyckönskningar nått honom från skilda håll. På eftermiddagen hade han inbjudit ett 50-tal vänner till samkväm.

Lantbrukaren Thure Lönngren, Lundbjers i Lummelunda, har på sin femtioårsdag i dag fått röna många bevis på aktning och vänskap. Redan vid halv 5-tiden i morse saluterades jubilaren med 50 skott av representanter för sockenborna, som därjämte överlämnade en väggpendyl och en blomsterkorg samt textad adress, från mejeristyrelsen fick femtioåringen genom disponent Persson mottaga en bordspebdyl samt textad adress, från släktingar bl a en golvlampa m fl presenter, och förutom blomsterns mängd och presenter från enskilda vänner har ett flertal telegram ingått till jubilaren, som i afton ger middag i sitt hem för ett 100-tal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *