Jakttiderna inom Gotlands län.

Rapphöns och fasaner fullständigt fridlysta.
Under jaktåret 1943-44 äro rapphöns och fasaner fullständigt fridlysta inom Gotlands län, vilket gäller t. o. m. 30 juni 1944.
Ringduva och skogs- (blå) -duva får jagas .1 augusti-31 december.
För sädgås, fjällgås och prutgås är jakttiden i hela riket 1 september-29 februari. Jakt på övriga gäss är i hela riket förbjuden under hela året. Jakträttsinnehavare på gotländska fastlandet får dock döda vitkindad gås då så behövs för att förekomma skada på planterade eller besådda fält.
Gräsand, beckasiner, tofsvipa, storspov m. fl. andslag få jagas i Gotlands län 16 aug.-15 nov.
Ejder och svärta får jagas i Östersjön 1-20 april samt 16 sept.-31 dec. samt vid vatten inne i landet 16 sept.-31 dec.
För bergand, knipa, vigg, brunand, sjöorre och alfågel samt storskrake och småskrake är jakttiden i Östersjön 1-20 april samt 1 sept.-31 dec. samt vid vatten inne i landet från gräsandjaktens början på orten till och med 15 november. På Gotland är jakt på alfågel tillåten även under januari utom på Stora och Lilla Karlsö, där jakt är förbjuden hela året.
Jakten å vanlig räv är tillåten i Gotlands län hela året. Likaså är jakt på ekorre inom länet tillåten hela året.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *