Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till Furillen: 18 dec., ångf. Ostsea, Eiggert, Lübeck, tom; d. 27, d:o Dagny, Bang, bo, d:o; till Smöjen: 14 dec., ångf. Lybeck, Myrsten, Stockholm, tom; till S:t Olofsholm: 29 dec., ångf. Harold, Rosalski, Neufahrwasser, tom.

Afseglade fartyg: från Furillen: 21 dec., ångf. Ostaee, Eiggert, Lybeck, kalksten; från Smdjen: 16 dec., ångf.1 Lybeck, Myrsten, Halmstad, kalksten; från Fjaugen: 16 dec. bogserbåt Gullack, Söderblom, med pråm, Alfa, Sundsvall, kalksten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3