Fyren Furillen tändes på nytt.

Efter framställning från Stockholms transport och bogseringsaktiebolag har lotsstyrelsen medgivit, att den Stockholms superfosfatfabriksartiebolag tillhöriga, nu släckta fyren. Furillen må hållas lysande till årets slut. Kostnaderna härför bestridas av transportbolaget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *