Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 25 nov.
På sin 50-årsdag blev en inom Alskog socken mycket aktad man lantbr. Axel Johansson, Bothe, föremål för talrika hyllningar. På morgonen uppvaktades 50-åringen av kyrko- och skolråd representanter för kommunalnämd och stämma, vilka överlämnade värdefulla presenter och blommor. Sedan under dagens lopp fortgick hyllningen med ytterligare en mängd presenter och blommor från anhöriga, släkt och vänner. På kvällen hade jubilaren inbjudit i sitt hem ett 50-tal gäster. Tal. höllos av bl. a. kyrkoherde Björkander, Östergarn, och disponent Hultström, Alva, som önskade jubilaren lycka och välgång. Leven utbringades. och sång och musik utfördes. Gästernas tack framfördes av folkskollärare Palmér.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Landsbygden. Burs.

BURS, 26 nov.
En välbesökt skördetest hölls i härvarande kyrksal i förgår afton till förmån för kyrklig missionsverksamhet. Vid tillfället höll fröken Ellen Håkansson ett med spänt intresse åhört föredrag över ämnet: Missionen bland Tamulerna. Försäljningen av diverse varor och produkter hölls därefter och inkomsten för missionen blev synnerligt god.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Landsbygden. Othem.

OTHEM, 26 nov.
Dödsfall. I den höga åldern av 82 år avled den 23 november änkefru Maria Gustava Nyström, född Gahne, Klints, Othem. Den avsomnade, som efterlämnar ett ljust minne, sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarns barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Slite.

Slite garnhandel
har från den 2 dec. övertagits av handlanden G. W. Tingström i Visby, som i dess lokaler öppnar garn- och manufakturaffär.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+6,4757,5
kl. 4 e. m.+5,7758,0
kl. 6 e. m.+5,3759,0
kl. 8 e. m.+4,5760,5
kl. 10 e. m.+3,5762,1
kl. 12 midnatt+2,3763,1
kl. 2 f. m.+1,8764,0
kl. 4 f. m.+1,7764,5
kl. 6 f. m.+1,4764,9
kl. 8 f. m.+1,5765,0
kl. 10 f. m.+3,5765,0
kl. 12 middag+4,5765,9

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Från hamnen.

I går avgingo ms. Ete, Isaksson, till Ronehamn med styckegods, ???? ???
Karlsson, till Stockholm med spannmål och ms. Dorsch, Both, till Hamburg,
tom.
I dag inkom ångf. Rudfred, Hellqvist, från Rotterdam med stenkol.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Frälsningsarmén.

Frälsningsarméns väckelsefälttågsledare, adj. Ljungdal och kapten Englund,
komma att besöka Visby för att leda väckelsefälttåg under tiden 30 nov.— 5 dec.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Det var olyckshändelse.

Vi omnämde häromdagen i en notis att en bil, som vederbörande lånat, kört lite egendomligt i Studentallén. Enligt vad som nu upplysts oss, hade en bilring gått sönder, vilket gjorde, att bilen körde mot ett träd. Intermezzot var en ren olyckshändelse och till yttermera visso kan nämnas, att föraren är godtemplare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Den gamla halkade på golvet.

Vid halv 10-tiden i förmiddags råkade 93-åriga änkefru Maria Erlandsson, som ensam bebor en lägenhet i fastigheten vid Stenkumlaväg 21, halka omkull då hon sysslade med sitt morgonkaffe och blev liggande på golvet. Grannarna, som anade att det hänt gumman. någonting, skickade efter ett par poliskonstaplar, vilka måste bryta upp dörren still lägenheten och funno då gumman liggande på golvet och jämra gig. .De styrde om att den gamla blev förd till lasarettet, där det konstaterades lårbensbrott.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Nya intressanta fynd i Bulverket i Tingstäde träsk

ha i höst gjorts under major Zetterlings arbete med det gamla byggnadsverkets utforskande. Sålunda har man bland annat fått upp en ganska väl bevarad dörr, karmar eller som de egentligen heta »gåtar» till densamma samt de stockar, som varit infällda i karmarna. Det torde vara svårt om ens möjligt att någonstädes påträffa så väl bevarade rester efter trähus från vikingatid eller ännu äldre tid, vilka ge vid handen så intressanta tekniska detaljer om forna tiders träbyggnader som just dessa fynd från Bulverket i Tingstäde träsk. Träbyggnader på andra håll äro i regel för länge sedan uppbrändas eller på annat sätt förstörda, Major Zetterling väntar att under vinterns lopp kunna komma med ytterligare intressanta fynd från träskets botten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278