Postbefordringen.

Generalpoststyrelsen har beslutat, att lantbrevbäringen å linjen Rute—Furillen—Rute skall omregleras att från den 1 januari med oförändrat turantal eller en tur varje söckendag i stället fullgöras å en 26 km. lång ringlinje Rute—Gammelgårds—Skolan—Valla—Talings—Lergrav—Furillen—Gamlegårds—Talings kors—Talings butik—Vestrume—Gamla barnmorskestället—Rute.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *