Fyren Furillen får hållas släckt.

Lotsstyrelsen har medgivit Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag att hålla fyren Flurillen släckt under tiden 15 november i år—31 december 1933. Därest bolaget önskar ha fyren släckt utöver årsskiftet 1933—1934, bör ny framställning därom göras före den 1 november 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *