Vid Varplösa landtbruksskola

blifva 6 friläringsplatser lediga att tillträda den 26 nästkommande Oktober.
Får att blifva till lärling antagen erfordras; att läsa väl och redigt innantill känna de fyra räknesätten i enkla tal, vara 18 år, frisk och arbetsför samtminst under ett åra tid hafva handlagt landtmannagöromål.
Sökandena höra helst personligen givarna till skolans föreståndane sina egenhärdigt skrifna ansökningar, gälda till styrelsen för skolan, jemte, prest-, läkare- och tjenstebetyg samt orlofssedel eller målsmans samtycke till ansökan före April månads utgång.
Varplösa den 10 Mars 1875.
SKOLSTYRELSEN

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *