Stadsfullmäktiges

sammanträde den 13 dennes. Härvid förekom bland annat:
Af drätselkammaren framstäldt förslag om gatuarbeten, slutande på en kostnadsumma af 6,250 kr. föredrogs. Härom uppstod en ganska liflig diskussion. Beslutet blef, att gatuomläggnngen för innevarande år skulle inskränkas till omläggning af norra Kyrkogatan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *