Auktion i Gammalgarn.

Till följd af fastighetens försäljning och afflyttning från stället, låter hemmansägare Joh. Södergren Högstens i Gammalgarn genom auktion därstädes onsdag den 22 dennes fr. kl. 10 f. m. försälja all yttre och en del inre lösöre, sås. sängar, byrå, 1 väfstol med tillbehör, 1 handseparator, träkärl, m. m.; af den yttre må nämnast: 1 enbetssele, sättare, vänd- och spetsplogar; 1 fjäderharf, långsteg, lasthäck, foderhäck, 1 arbetsvagn, 1 vinkel-axelkärra, 1 hästräfsa, hackelsemaskin, rotfruktskärare, rotfrukter, kreatnr: 1 häst, 6 år, 1 ko, 2:ne kvigor i andra året m. m. som ej specificeras. Betalningsanstånd för betrodde köpare till 1 september d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Österg. den 13 jan. 1913.
J. O. JACOBSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *