Antalet emigranter

från Gotland under förra året uppgick till 108, af hvilka 106 utvandrade öfver svenska och 2 öfver norska hamnar. År 1911 var emigrantantalet 113.
För hela riket har antalet amigranter uppgått till 13,469 år 1912 emot 15,835 år 1911, 24,015 år 1910 och 18,014 året därförut.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *