G. U. F:s Visbykrets

hade i går afton anordnat julfest i församlingshuset. Biskop von Schéele höll därvid föredrag om Kristi lifsåskådning, pastor Hallberg föredrog ett längre poem, och doktorinnan Trägårdh sjöng vackert och förtjänstfullt några sånger. Det hela afslöts af pastor Hejneman, som med ledning af Viktor Rydbergs dikt »Snöfrid» riktade några tänkvärda ord till ungdomen. Festen var mycket talrikt besökt.
För behållningen däraf ämnar kretsen anordna en fattigbjudning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *