Från sjön.

Från motorfartyget Jutlandis, har till Köbenhavn ingått följande radiotelegram, afsändt i söndags kl. 11,45 på kvällen: Jutlandia, som var på resa från Middlesborough, har i eftermiddag 50 sjömil ostsydost om Middlesborough bärgat besättningen, 20 man, från i Malmö hemmahörande ångaren Hjalmar, som var på resa från Grimsby till Malms med last af kol.
Hjalmar hade, när ångaren anträffades, haft att kämpa med ett fruktansvärd, oväder, och hvarje man var alldeles oarbetad och dödstrött. I mer än 30 timmar hade den tungt lastade ångaren haft att rida mot en rasande sydostlig orkan, som våldsamt dref upp hafvet, så att sjöarna gång på gång spolade öfver ångaren och hotade att alldeles bryta ned densamma. Klockan 4 på morgonen krossades fördäcket. Ångaren fick därefter slagsida och blef vattenfyld. Jutlandia hade efter mycket besvär lyckats få förbindelse med Hjalmar, som man hoppades att, om vädret tillät, kunna släpa till Hartlepool.

I fredags inträffade två missöden vid den å kronoredden i Karlskrona förankrade kustflottan. Pansarbåten Sveas ångslup råkade nämligen på aftonen grundstöta inom hamnområdet. Den sprang omedelbart läck och började vattenfyllas. Lyckligtvis fans det godt om ångslupar i närheten och besättningen bärgades, sedan förgäfvas sökt dra ångslupen af grundat.
Samma dag råkade en af kustflottans torpedbåtar ut för en malör under forceringsöfningar ute till sjöss. Torpedbåten Iris erhöll nämligen på grund af varmgång skada i maskinen och måste omedelbart anlita hjälp från en torpedkryssare, som bag den skadade torpsdbåten på släp och förde den in till varfvet, där den nu undergårreparation.

Till Lloyds telegraferas från Aberdeen: Danska ångaren G. Kock, tillhörig ångfartygsaktiebolaget Fiona i Odense, har på resa från Kristiania strandat vid Girdle Nesa, utanför Aberdeen. Fartyget blid mycket snart sönderslaget af sjöarna. 12 man af besättningen, däribland kaptenen, räddades, 7 drunknade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *