A.-B. Visby järn- och maskinaffär

har i dag hållit årssammanträde å stadshotellet med advokaten A. C. Stenmark som ordförande.
Vid stämman, vid vilken 232 aktier voro representerade, föredrogos års- och revisionsberättelserna och ansvarsfrihet beviljades. Balansräkningen godkändes såväl som styrelsens förslag till vinstmedlens disponerande. Till ledamöter i styrelsen återvaldes lantbrukare Edv. Wahlgren, Hageby i Etelhem, fabrikör G. A. Hedström och fabrikör P. Lilja med lantbrukaren Ludv. Andersson, Länna, som suppleant. Den i tur avgående revisorn, folkskoll. H. P. Gardell i Lye, återvaldes likaledes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *