Visby frisinnade valmansförening

hade igår sitt årsmöte å Arbetareföraningens lokal, varvid förhandlingarna leddas av föreningens ordförande, folkskoleinsp. E. Moberger.
Revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Härefter företags val av styrelse och utsågs till ordförande efter hr Moberger, som nu avflyttar från orten, skräddaremästare Gustaf Arvidsson och till sekr. omvaldes bokbindare K. V. Holmqvist. Övriga styrelseledermöter bleve folkskollärare Ax. R. Sundahl, styckjunkare K. Fransson, red. L. E. Larsson, juvelerare Ernst Svenson och fröken Maja Andersson. Till styrelsesuppleanter valdes målarmästare Sven Engström, lärarinnan Anna Molin och handl. Joh:s Pettersson.
Till revisorer utsågas red.-sekr. Valton Johansson och folkskolläraren G. Eneqvist med överlärare G. Uhr till suppleant.
Till ombud vid Gotlands frisinnade valkretsförenings årssammanträde utsågos hrr Sundahl, Joh:s Pettersson och G. Arvidsson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *