Biskop von Schéele

har vid ett profval bland omkring 30 prester inom Hernösands stift uppsatte i andra rummet till den efter biskop Landgren lediga biskopsstolen. Första rummet fick professor M. Johansson i Upsala och tredje lektor Ullman i Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *