Bland de sökande

till den lediga adjunktsbefattningen härstädes har domkapitlet förklarat inkompetenta: fil. licentiaten J. Rodhe, samt kandidaterna O. G. Hoflund, Karlshamn, K. O. Vessman och A. G. Pettersson. Före 1 September skola de sökande hos domkapitlet anmäla, om de ämna fullfölja ansökningarna meddela profs afläggande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *