Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af:
Anders Niklas Engström att han ämnar fortfarande idka handel i Stenkyrka socken under firma A. N. Engström;
Mathias Jacob Julius Ledin att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Rute socken under firma J. Ledin,
Visby i Landskansliet 12 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *