Auktion vid Trägårds i Tingstäde.

Torsdagen den 19 innevarande April låta sterbhusdelägarne efter aflidne hem mansägaren Jonas Björkqvist, Trägårds i Tingstäde medels offentlig, frivillig auktion, som börjas kl. 10 på dagen, till den högstbjudande försälja deras såväl fasta egendom 9/16:dels mtl Trägårds, som den ännu osålda lösegendomen, bestående af möbler, såsom en schiffonier, skåp, sängar, bord, stolar, speglar, en pendyl och en skänk m. m., glas och porslin, sängkläder och linne; koppar-, malm- och jernsaker, en inmurad gryta och diverse kokkärl; 1 hästqvarn, 1 tröskverk, 1 vindmaskin och sädesrisslar; 3 st. dragoxar, och en mjölkko; ett parti epanmål, sigdar och liar, läder och skinn, mattor, tågvirke, en reafäll, ett stycke vadmal och tomsäckar, ett parti bräder, plank, björk och ekvirke m. m.
Hemmansdelen, som kommer att utbjudas kl. 2 på dagen, har undergått laga skifte och har 30 tunnland åker, äng, som årligen lemnar omkring 17 häckar godt hö, goda hagbeten och skog för husbehof. Denna hemmansdel utropas först ägovis och sedan i sin helhet och, om derå afgifna anbud ej kunna antagas, kommer densamma derefter att ägovis bortarrenderas under en tid af fem år.
Hvad hemmanet beträffar komma vitkoren derför, som blifva mycket för. månliga, att vid auktionen bestämmas. För lösa egendomen lemnas betalningsanstånd till den 17 nästkommande Augusti.
Othem den 4 April 1888.
Efter anmodan,
JOHN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *