Auktion vid Qvie i Stenkyrka.

Lördagen den 21 dennes kl. 10 f. m. låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren Jacob Jacobsson, Qvie i Stenkyrka, genom offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande försälja boets lösegendom, bestående af silfver, koppar, malm, jern och blecksaker, glas och porslin; möbler hvaribland må nämnas en schiflenier, fruntimmersbyråer, en mindre skrit pulpet, fl. st. sängar, utdraga- och sittsoffor, spel-, fäll- och fönsterbord, skänkar och skåp, hvaribland ett större (antikt) klädesskåp, stolar, kommoder, speglar m. m. goda fjäderfylda sängkläder och linne; åkerbruks- och körredskap, såsom res- och arbetsvagnar, släde, kälkar, vrång och foderhäckar, myllkammar, klös- och jernpinnharfvar, vänd- och spetsplogar, mullfösa, m. m.; kreatur såsom hästar, oxar, fl. st. goda mjölkkor och tjurkaltvar, får, flere st. svin och bisambälten, diverse laggkärl, en stormangel, en hytvelhänk jämte snickeriverktyg, en svarfstol, spanmål såsom råg, korn, hafre och blandsäd, m. m. m. m. som här ej omnämnas.
Och lemnas godkände inropare, betalningsanstånd till den 1 nästkomman Oktober, andra endast mot kontant eller godkänd borgen.
Obs.! För att allt skall medhinnas samma dag börjas auktionen precis kl. 10.
Tystebols i Stenkyrka den 4 April 1888.
Efter anmodan.
KARL OSCAR HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *