Auktion vid Klints i Othem.

Medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Klints i Othem tisdagen den 17 innevarande April och börjas kl. 10 f. m., låter landtbrukaren Johan Lundberg derstädes till den högstbjudande försälja en del af sitt lösörebo såsom en bättre schiffonier af valnöt och en antik fruntimmersbyrå, bord och stolar; sängkläder och linne; glas och porslin; träkärl, blecksaker samt större och mindre kokkärl; kreatur såsom hästar, ett par goda dragoxar, en skynning, mjölkkor, deraf flere äro nyburna, och andra, som snart skola kalfva, äfvensom ungnöt; kör- och åkerbruksredskap såsom 1 fjedervagn, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, slät-, klös- och krokpinnharfvar, mullfösor, vrång- och foderbäckar; en hästqvarm 1 parti hveteshalm samt en kostym oljekläder med annat, som ej närmare angilves; derjämte kommer att försäljas afbergningsrätten för sommaren till en äng under Klints hemman. Med betalningen lemnas fullt kände och säkre inropare anstånd till 1:ste nästinstundande September.
Othem den 4 April 1888.
Efter anmodan.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *