Auktion vid Träskveller i Tingetäde.

Genom öppen, frivillig auktion, låter landthrukaren herr Edvard Grählert, Träskveller i Tingetäde, onsdagen d. 25 innevarande April från kl. 10 m. till den högstbjudande försälja kreatur: bestående af hästar, ett sto och en häst i 3:dje året, 15 st. såväl unga som gamla, goda dragoxar, äfven en del tjenliga till slagt, 2:ne kor m. m.; samt i anseende till uppsättande af mejeri försäljas äfven 100 st. morlam med ungar, dels hel- och half choviotras, 3 st. gamla baggar af cheviotras, ett större parti plym- och Kanada-utsädeshafre, ett mindre parti goda kokärter, goda ät- och sättpotatis, 50 kastar fur- och granved, något mansgångkläder och skodon m. m. Godkände och fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra böra vara beredda att ställa godkänd säkerhet.
Tingstäde den 5 April 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *