Auktion vid Tystebots i Stenkyrka.

I anseende till af resa från orten låter hemmansägaren Elis Olsson, Tystebots i Stenkyrka, onsdagen d. 11:te nästkommande April kl. 10 f. m. genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af bord, stolar, en bättre byrå, sängar, en kommod, en skänk, en koffert; linne och sängkläder, glas och porslin, koppar., jern- och blecksaker, ett silfverfickur med kedja, mansgångkläder och skodon, diverse mattor, spanmålesäckar; lagg- och träkärl, en besparinsspis med kokkärl, vigter, en handqvarn m. m.; kör-och åkerbruksredskap, en ny lastvagn, arbetsvagnar, kälkar, en vagnskarm med åkstol, vänd- och spetsplogar, sättvar, vrång- och foderhäckar, gödselbräder, långstegar, jernharf, 2:ne enbetsselar, diverse tågvirke, spadar, skyttar, hackor, pickar, sågar, nafvare, borrar, hytter, stämjern, gafflar, yxor, tior, sigdar, slåörfvar, ljuger, rifvor, en i alldeles godt stånd varande stifttrösk med vandring för ett par dragare, en vindmaskin, sädesrisslar, en kornvält, en sörpbing; 2:ne kor som skola kalfva i April mån., ett parti torra snickarebräder m. m.; spanmål: omkring 50 kbf. råg, ett mindre parti korn, korngryn, 80 kbf. goda ät- och sättpotatis, ett parti höstsädeshalm m. m. m. m.
Vid samma tillfälle, kl. 1 å samma dag, låter hemmansägaren C. J. Johansson, Tune i Stenkyrka, äfven i anledning af tillämpad af resa från orten, genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja såväl sin lösa som fasta egendom, den förra består af en byrå, sängställen, bord, en koffert, stolar, skänkar, koppar-, jern- och blecksaker, lagg- och träkärl, mans- och fruntimmersgångkläder, skodon, glas och porslin, linne och sängkläder med fjäderfyllnad, vägg- och fickur, jagtredskap m. m.; kör- och åkerbruksredskap, en arbetsvagn, en lastvagnskarm med fjädrar, en reasläde, kälkar, hart var, vänd- och spetsplogar, vrång- och foderhäckar, långstegar, sättare, en enbetssele, snickareverktyg, en hyfvelbänk, sågar, hyflar, stämjern, en svarfstol, med dertill hörande verktyg, skomakareverktyg m. m. ett mindre parti spanmål, bestående af hvete, råg, korn och hafre, ett mindre parti fläsk m. m. m. m. som ej så noga kan specificeras. Fastigheten består af 72/100 dels mt. Tune i Stenkyrka, med man- och ladngårsbygnader, att genast tillträdas. Denna hemmansdel innehar en areal af 16 tal., deraf 4 tnl. åkerjord, 12 tnl. hagmark och är besådd med 1 tunna råg, och 1/2 tunna hvete. Hemmanet, som ligger i en god och bördig trakt, säljes endast i sin helhet, med goda betalningsvilk or, som kunna lämpas efter en reel köpares beqvämlighet. Nöjaktig säkerhet bör ställas för betalningens ordentliga fullgörande; pröfningsrätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden förbehålles.
För lösegendomen lemnas 4 månad. betalningsanstånd för kände och vederhäftige köpare, andra böra vara beredde att ställa godkänd säkerhet. Upplysningar rörande fastighetens försäljning samt betalningsvilkoren m. m. tillkännagifves vid auktionstillfället.
Tingstäde d. 28 Mars 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *