Borgenärerna i Johan Hanssons

Uggårda i Rone konkurs kallas att sammanträda å värdshuset i Ronehamn tisdagen den 17 dennes klockan 12 på dagen för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta öfver andra frågor, som angå boets förvaltning.
Alfva den 3 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *