Kyrkoherde Husander fick nej.

Länsstyrelsen har till k. m:t — enligt vad G. A :s stockholsredaktion erfarit avgivit yttrande övar en av kyrkoherde Carl Husander gjord framställning om sådan ändring i k. resolutionen den 29 augusti 1919 angående lönereglering för prästerskapet i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, att kyrkoherdens och komministerns bostäder förlades, den förres till Vall och den senares till Stenkumla.
Länsstyrelsen hemställer, att framställningen ej måtte föranleda någon åtgärd, då för biffall till densamma ej synas vara anförda tillräckliga skäl ej heller något förslag, huru med komministerns
tjänstgöring skall ordnas, om denne skall vara boende i Stenkumla.
Domkapitlet har tidigare avstyrkt framställningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *