Biskop von Schéeles minne hyllas.

Vid sin föreläsning i går ägnade professor E. Reuterskiöld i Uppsala några erinringens och tacksamhetens ord åt sin lärostols förste innehavere biskop von Schéele. Ett arv att troget förvalta efter denne var, framhöll talaren, det ärliga försök den hänsovne
alltid gjort att fullt förstå sina motståndare, något som dock ständigt skett under bestämt fasthållande av den egna trosövertygelsen. Professor Reuterskiöld erinrade vidare om, de betydelsefulla vetenskapliga insatser biskop von Schéele gjorde under sin professorstid i Uppsala och om den ställning han som en betydande kulturpersonlighet intog vid universitetet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *