De båda prästerna få avgå från förslaget.

Visby domkapitel tillstyrker — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion, erfarit k. m:ts bifall till de av vice pastorn Josef Gadd i Kräklingbo och t. f. kyrkoherden J. F. Johansson i Follingbo gjorda ansökningar att få avgå från förslaget till nyinrättade komministraturen i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, emedan församlingarna förklarat sig icke vara nöjda med det ofullständiga förslaget till besättande av nämnda komministerstjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *