Legala nyheter.

Domar från Kongl. Svea Hof-Rätt att lösas å Landskansliet: af förre rättaren S. J. Johansson i Roma, husbonden Anders Pettarsson Kyrkebys, f. husbonden W. Wastberg, Anders Magnus Magnuson å Dahlbo, arbetaren Carl Eriksson i Ganthem, O. Zackrisson, J. Olsson, L. P. Hultgren, Bergström och J. Bergström, hemmansegaren J. N. Wiman vid Stenstugu, Cajsen Wadsten vid Westöös i Hall, tunnbindaren C. J. Möller i Wisby, husbonden Michael Jönsson vid Båtha m. fl., sysslomännen i husbonden Joh. Vikt. Hanssons Ronninge konkurs, konsuln m. m. R. Cramér m. fl. arbetaren Jacob Broström i Hamra m. fl. samt fånggevaldigern J. Rosvall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *