Öfversegling.

Här hemmahörande barkskeppet Engénie, kapten Ekström, som afseglade i lördags från Liverpool på resa till Buenos Ayres med styckegods, öfverseglades på natten af franska ångaren Magnet, hvilken straxt efter olyckshändelsen till Liverpool inbogserade det illa skadade fartyget, som derstädes intogs i docka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *