Lösen för fynd

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Joh. Nordberg 14 kronos, gossen L. G. A. Larsson 6 kr., Carl Joh. Djurman 116 kr., Frans Nyberg 5 kr., skomakaren Österholm 5 kr., And. Pettersson 3 kr., arbetaren Joh. Fullin 5 kr., drängen Lars P. Stenström 6 kr., Lars Larsson Uppenbys 3 kr., J. Stengård Smiss i Stenkyrka 1 kr. 50 öre, L. Persson Lynngs 1 kr., drängen L. Gustafsson 1 kr., Albert Dahlström i Klinte 18 kr., Ad. Engström i Bro 10 kr, Jac. Sjögren Gervik i Sjonhem 3 kr., F. Endrell Granskogs i Dalhem 20 kr., A. Pettersson Hulte i Endre 75 öre, P. Söderberg Swiss i Hörsne 8 kr., A. Pettersson Båtels i Lojsta 4 kr., Jak. Jacobsson 4 kr., H. Carlqvist Gudings i Wallstena 2 kr., E, Segerström Kullsarfve 3 kr., A. P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr , A. Ahlberg Broa i Halla 6 kr., C. Westergren Sigvalds i Eskelsem 10 kr., N. P. Nordström Norrbys i Ganthem 10 kr., P. Malmqvist Wallstenarum 10 kr, Hemmansegaren Hansen Dungårda i Dalhem 5 kr., N. P. Danlelsson Hulta i Endre 156 kr., M. Källström Norrgårda i Wallstena 6 kr., C. Nygren Wallstenarum 8 kr., arbetar Österberg Burge i Hafdhem 4 kr., P. Guteuberg Wallstena 4 kr., P. Malmqvist Wallstenarum 4. kr., densamme 12 kr., N. Johansson Sorbys i Gothem 2 kr., arbetar Rask i Sjonhem 15 kr., G. Malmqvist Mors i Stenkyrka 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *