Medelst offentlig Auktion,

som Torsdagen den 29 invev. Oktober kl. 11 f. m. förrättas å stället, låter hemmansegaren August Bergström i anseende till aflyttning, till den högstbjudande försälja sitt egande hemman s mantal kronoskatte Båtvalde i Gothem socken; med tåbyggnader och utsått höstsäde; upplysningsvis får nämnas att hemmabet är fritt från s. k. undantag, är välbebyggdt så väl man som ladugårdsbyggnaden at sten under tegeltak, har goda och vidlyftiga ägor, skog till husbehol och något till alsalu, en större kalkugn med god tillgång på kalkstensbrott och 2:te rymliga kalklador, hemmanet inbjudes först i mindre lotter såsom hvarje ega för sig och duetter i sin helhet, älven utbjudes i mindre lotter växande skog i en bege kallad Bruten på 60 tunnland till alverkning på 3 års tid, med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta buil. vande anbud. Köpskillingen erlägges, att köparen ansvarar för hetomenets inteckning 2500 kr. i Gotlands hypoteksförening och återstoden betalas den 1 September nästk. år, för hvilken nöjaktig säkerhet skall ställas. Tillträde jemte tunga villkoren meddelas vid auktionen.
Hörsne d. 14 Oktober 1874.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *