Offentlig auktion.

I anseende till Hemmansegaren Olof Olofssons vid Hägvalla i Wänge dödlige frånfälle, låta hans sterbhusdelegare, medelst offentlig auktion, som kommer att förrättas Fredagen den 23 och Lördagen den 24 innevarande månad, begge dagarna från kl. 11 f. m., försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, malm, messing, koppar, then, bleck och jernsaker, kreatur såsom 3 hästar, 3 oxar, kor, ungnöt, lam och svin, åker- och körredskaper såsom vagnar, kälkar, ressläda, vänd- och spetsplogar, harfvar, mullfösar, vrång- och foderhäckar, tröskverk, vindmachin, selar, oxok, en mängd möbler och husgerådsssker, goda fjäderfyllda sängkläder, bordlinne, porslin, glas och träkärl, mans-gångkläder, ett parti hö, halm och spannen ål samt potates. Vederhäftige köpare erhåla time månaders betalnings anstånd.
Kräklingho d. 13 Okt. 1874.
Utredningsmannen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *