Postkungörelse.

För fortskaffande af kärrposten å linien Wisby-Guldrupe två (2) gånger i hvarje vecka fram och åter emellan Wisby och Roma från och med nästa års början, ega spekulanter att före den 10 nästinstundande November hit ingifva skriftliga anbud stälda till Kongl. General Poststyrelsen. Anbuden böra lyda å för hvarje mil bestämdt belopp.
Wisby Postkontor den 14 oktober 1874.
e. f.
M. A. Lövgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *