Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämmda personer innehavda områden hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas:
måndagen den 17 oktober 1932 kl. 11 hos sökanden Patrik Fredin betr. område å 1/16 mantal Lingsarve av 1 11 i Vamlingbo socken, vilken fastighet äges av Leonard Larsson och hans hustru Anna,
tisdagen den 18 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Svante Norman betr. område å 3/16 mantal Västergårda 1 4 i Sundre socken, vilken fastighet äges av Anders Larsson, Jenny Johansson, Sven Johansson och Erik Johansson,
torsdagen den 20 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Anna Palmberg betr. område å 181/512 mantal Gudings 13 i Eke socken, vilken fastighet äges av Axel Pettersson,
fredagen den 28 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Karl Johansson betr. område å 3/64 mantal Hägleips 1 16 i Hejde
socken, vilken fastighet äges av Gunnar Pettersson, och
lördagen den 29 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Emelie Westmark betr. område å 11/1024 mantal Suderbys 1 25, 7/64
mantal Suderbys 1 24 och 7/512 mantal Suderbys 1 27 i Västerhejde socken, vilka fastigheter ägas av Johannes Ruthström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid ovannämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande, servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 29 september 1982.
Å tjänstens vägnar:
Göran Hillert, Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *