Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 28 sept.
Minnesten på Vallstenarum avtäckes påsöndag. Vallstena hembygdsförenings planer, beträffande resandet av en minnessten åå den gamla exercislatsen på Vallstena har under veckans lopp hunnit sin fullbordan, i det att entreprenören å arbetet, brobyggaren J. Svensson i Källunge där uppfört ett ståtligt minnesmärke, bestående av ett större granitblock med inskription. Blocket i blev för några år sedan brutet ur ett jätteflyttblock beläget på de så kallade Hainumhällar, det har en höjd av icke mindre än 4,35 meter samt en bredd av omkring 50×60 cm., och inskriptionen å detsamma är av följande lydelse: »Vallstainräum. Övningsplats plats för Norra bataljon av Gotlands Nationalbeväring 1813—1886». Arbetet, som har dragit en kostnad av omkring 200 kr., har bekostats av Vallstena hembygdsförenings kassa och brobyggaren J. Svensson, som huggit och uppfört stenen, med detta arbete visat, att han även Så detta område är mannen till att utföra ok på samma gång gediget, prydligt och billigt arbete.
Avtäckningshögtiden, som är utsatt att äga rum om söndag, tar sin början vid 2-tiden på eftermiddagen, och föreningens ordförande har även lyckats få ihop ett både intressant och trevligt festprogram. Bland annat blir de musik av infanteriets musikkår, föredrag av kapten Bengt Lindwall, Visby, sång av en manskör o. s. v. Dessutom kommer ett kompani infanterister atl medverka vid avtäckningshögtidligheten. Inträdet till festplatsen är
under tiden komma förfriskningar att tillhandahållas de besökande. Bara nu vädrets makter ville visa sig tillmötesgående, så har man skäl att vänta, att det blev gott om folk på Vallstenarum om söndag. Och särskilt önskligt vore det, att de gamla nationalbeväringsgubbarna, vilka ännu äro i livet och som i yngre dagar här övat sig i vapnens bruk, allmänt slöto upp vid avtäckningshögtidligheten om söndag e. m. kl. 2 på Vallstainräum, den gamla militära övningsplatsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *