Kungörelse.

Lantbrukaren Axel Lagergren i Stenstugu i Björke socken, och hans hustru Hulda Lagergren, f. Dalbom, ha på grund av en denna dag ingiven ansökan försatts i konkurs vid Gotlands norra härädsrätt. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda domsaga å damsagokansliet i Visby den 7 oktober 1932 kl. 12. Bevakningar i två exemplar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 21 oktober 1932. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda. Anmärkningar mot de bevakningar, som bevakats före ovannämnda bevakningstids utgång, må framställas senast den 4 november 1932. Anmärkningsskrift, i två exemplar, ingrives eller insändes till konkursdomaren. Under anmärkningstiden bliva bevakningshandlinvarna att tillgå å stadsfiskalskontoret Visby. Förlikningssammanträde kommer att hållas inför rättens ombudsman i konkursen å näämda kontor den 18 november 1932 kl. 12. Möjligen återstående tvistefrågor handläggas vid radsrätten den 28 november 1932 kl. 10. Konkursdomarens postadress är Vådklockegat. 20 i Visby. Visby i Gotlands norra domsagas kansli den 9 september 1932.
Konkursdomaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *