Tullen håller ej expeditionslokaler!

Den av svenska tulltjänstemannaförbundet gjorda framställningen om befrielse för föreståndarna eller vederbörande kommuner att hålla expeditionslokaler m. m. för tullstationerna i Kappelshamn, Fårösund, Kylley, Slite, Burgsvik och Klinte å Gotland (i Ronehamn äger tullverket fastighet) avstyrkas hos k. m:t av generaltullstyrelsen. E. n. äro texpeditionsrummen vid tullstationerna i allmänhet så belägna, att de kunna användas äevn för tullstationsföreståndarens enskilda bruk. Därest dessa förmena, att vid beräknandet av hyrorna för tjänstebostäderna skälig hänsyn ej tagits till att större bostad anvisats än som motsvarar behovet, äger vederbörande påkalla frågans hänskjutande till statens bostadssnämd. Med hänsyn till trafikförhållandena vid de olika tullstan tronerna anser styrelsen det ej heller befogat, att staten bekostar uppvärmning, elysning och städning av expeditionslokalerna. I dessa frågpr önskar styrelsen fatta beslut från fall till fall. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *