Vid Visby högre allmänna läroverk

har allmänt upprop i dag kl. 12 hållits. På grund av att den gamla bönsalen är under ombyggnad — den skall indelas till rektorsexpedition, kollegierum samt skrivsal — ha uppropen av lärjungarna verkställts i de olika klassrummen av resp. klassföreståndare. Till inträde i gymnasiet ha godkänts åtta nya lärjungar, till realskolan fyra samt dessutom sju till 1:sta klassen av 5-åriga och fyra till 1:sta klassen av 4-åriga realskolan. Sammanlagda lärjungeantalet utgör preliminärt 285, varav 83 i gymnasiet och 202 i realskolan.
Vad lärarepersonalen beträffar tjänstgör under läsåret som vikarie efter adjunkt G. Kellgren magister V. Hagström, efter adjunkt T. Edqvist magister Gauffin samt efter lektor D. Toijer fil. mag. Edla Johnsson. För adjunkt J. Englund vikarierar under höstterminen magister O. E. Jacobsson, och på vakanttjänst efter adjunkt J. A. Kjelland,er tjänstgör fröken Ester Lundgren. Som ordinarie gymnastiklärare inträder gymnastikdirektör Johnson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *