Landsbygden. Ö. Fröjel.

Ö. FRÖJEL, den 27 juni.
Baptisternas söndagsskolor i Fröjd hölls sin gemensamma sommarfest i går i Ausarve »aurhagen». Festen inleddes med en unison sång varefter hr Hugo Lagergen, Solbjärge, hälsade alle välkomna. Sångarna sjöngo en sång och så höllos tal till barnen av predikanterna Anna Hörsteth, Näs, och Elsa Andersson, Stjernarve. Hr August Ericson, Ausarve, Fröjel, Gunnar Person, Gustavs, Hugo Lagergen, Solbjärge, och Emanuel Carlson, höll också ett tal, vari han även riktade sina ord till de äldre. En kollekt upptogs och uppgick till 46 kronor. Den ganska talrikt besökta festen, som gynnats av synnerligen gott väder, avslöts efter tidningsutdelning av hr Lagergren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *