Ny sakristidörr i Öja kyrka.

Riksantikvarien tillstyrker i yttrande till byggnadsstyrelsen en ansökan av Öja församling om tillstånd att upptaga en dörr till sakristian i församlingens kyrka, under förutsättning att omgivande målningsprydda väggytor icke i skadas. Rester ha numera anträffats av ett väggskåp, vars omfattning för längre tid sedan blivit förstörd, varefter härligheten igenmurats. Muröppningen är lämpad att utnyttjas för en sakristiingång. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *