Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME, 25 juni.
Vägarbeten ha sedan en tid pågått här vid Mörby. Arbetet gäller rätning och nyanläggning av en omkring 200 meters vägsträcka mitt för Mörby gård. Vid arbetet ha en del jordbrukare — de flesta egnahemsägare vid Mörby kunnat sysselsättas med körningar av vägmaterial, till vilket även den gamla landsvägen kommit till användning. De efter jordbrukets förhållanden sett relativt goda förtjänstmöjligheter, som genom igångsättande av detta arbete lämnats en del ekonomiskt mindre bärkraftiga småbrukare ha givetvis mottagits med tacksamhet och glädje av dessa.
Fasanen synes under den gångna vintern och våren företagit en oväntat talrik invandring hit, troligtvis från gränstrakterna av Bro eller Martebomyr. Den litet hesa klangen från fasantupparnas lockrop eller galande mänger sig i sommar på ganska vitt skilda platser inom socknen också allt som oftast med de mera välkända fågellätena, till glädje för naturvännen — jägaren och tjuvskytten skulle man kanske kunna tilllägga om man ville vara elak. Som hönor och tuppar synas vara jämt fördelade, torde efter naturens ordning, som man får hoppas, därför en hel del fasankullar i höst komma att skänka omväxling och färgglädje åt våra stubbåkrar.
Växtligheten ter sig för närvarande ganska lovande. Detta gäller särskilt höstsäden och fodervallar vilka sistnämda stå färdiga att mejas. Vårsäden och rotfrukterna ha inte kommit så långt än, men kommer bara värmen på allvar, så hinna de nog ta UP sig. Betorna ha dock delvis kommit ganska ojämt upp och synas även varit utsatta för angrepp av någon skadeinsekt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *