Landsbygden. Anga.

ANGA, 9 juni.
»Trullhalsar». En plats som länge varit undangömd och mindre beaktad är den så kallade Trullhalsar, belägen i skogen på gränsen mellan Anga och Norrlanda. Denna plats torde vara en av Gotlands på fornlämningar rikaste platser. Området som är omkring 4½ tunnland har av ägaren. lantbrukaren Arvid Bendelin. Tjäle i Anga. försålts till Gotlands fornvänner. Platsen har nu undergått en grundlig röjning och en del skog har borthuggits. Arbetet har pågått en tid och även inbring ut en god arbetsförtjänst för behövande arbetare. Arbetet torde för i sommar vara i det närmaste avslutat så när som på inhägnaden. Ett besök på platsen ger ett intryck av en enda stor kyrkogård. med alla de stora monument som här äro resta av gråsten. Långt från människoboningar tala dessa lämningar sitt tysta språk till de besökande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *