Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 9 juni.
Näktergalen har i dagarna anlänt till våra bygder och spelar frän buskaget i Nybjers m. fl. ställen.
Konfirmationsundervisningen inom socknen har i år bevistats av 11 elever under ledningen av prosten Teaser i Dalhem,. Lektionerna ha hållits i socknens pastorsexpeditianslokal och avslutas om söndag med gudstjänst i sockenkyrkan.
V ägen mellan Ganthems kyrka och landsvägen i Hörsne är trots ett klent underhåll f. n. i tämligen gott skick. Traken å denna direkta väg mellan socknarna skulle säkerligen bli allmännare, om vägbanan sattes bättre i stånd. Vackrare farled i Gutabygd torde man få leta efter.
En kraftig hagelby drog häramdaen fram över socknen, dock utan att åstadkomma någon större skada å fruktblom eller sädesfält.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *