Landsbygden. Boge.

BOGE, 15 febr.
R. L. F. vinner terräng. Lördagen den 13 februari voro jordbrukarne inom Othem och Boge kallade till sammanträde hos lantbr. Konrad Pettersson, Laxarve i Boge, för dryftande av frågan om bildande av en lokalay1 delning med anslutning till R. L.
Vid detta sammanträde, höll ortsförbundets ordförande godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs, föredrag om R. L. F:s syftemål och arbete. Efter föredraget följde en stunds diskussion, som utmynnade iatt de närvarande enhälligt beslöto att bilda en lokalavdelning inom Othem och Boge och utsågo styrelse.
Efter ytterligare en stunds debatt om lm del gemensamma intressen avtackades aftonens föredragshållare och man åtskildes med den fasta föresatsen att alla jordbrukare här ute inom kort skola vara anslutna till R. L. P.
Närvarande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *