Kurser i hovvård

har bataljonsveterinären Eric Åkerblom vid veterinärhögskolan föreslagit skulle anordnas genom stuteri-överstyrelsens försorg och med bekostnad av totalisatormedel. Kurserna skulle vara endagarskurser och ledas av veterinär med biträde av hovslagerinstruktör. Länets hushållningssällskap har anmodats att avgiva yttrande i saken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *